Koninklijke Accordeonclub
Verbroedering Turnhout

Gesticht in 1930

Historiek

In 1930 komt onze vereniging als "De Tulder Vrienden" uit de startblokken, twee jaar later heet ze "Harmonica Verbroedering".  In 1956 machtigt Z.M. Koning Boudewijn de vereniging om de titel "Koninklijke Maatschappij" te voeren en vanaf dan is de officiële benaming "Koninklijke Accordeonclub Verbroedering Turnhout".


In 1957 ligt het accent op allerlei stapmarsen.  Deze worden regelmatig georganiseerd om ere- en steunende leden - meestal houders van drankgelegenheden - met een bezoek te vereren.  Stijlvolle optochten maar voor sommigen minder stijlvol op de terugweg naar huis... .


De activiteiten evolueren door in verbond te treden met diverse muziekverenigingen en kadert in het onderling deelnemen aan "festivals", ongeveer een tiental keer per jaar.  Regelmatig geven we optredens in woonzorgcentra, op culturele festiviteiten, huwelijken, huwelijksjubilea, zowel in de kerk als op de receptie.


De wekelijkse repetitie die tot voor enkele jaren onder leiding stond van Henri "Rikske" Dierckx wordt de laatste jaren kundig geleid door Tony Poels die ook de arrangementen van nieuwe nummers voor zijn rekening neemt.  Er nemen wekelijks een kleine 20 muzikanten deel aan de repetitie.

Onze leden

Onze club bestaat uit leden van uiteenlopende leeftijden.  Om het voortbestaan van onze mooie vereniging ook in de toekomst te kunnen waarborgen, zijn wij daarom steeds op zoek naar jongere leden die onze groep komen versterken.  Ook andere instrumenten die bij een accordeonensemble kunnen passen zijn steeds van harte welkom.

Ons repertoire is heel divers: van klassiek, over filmmuziek tot moderne muziek - iedereen vindt er zeker zijn gading !

Onze leden in 2020

Repetities

Wij repeteren elke dinsdagavond van 20u00 tot 22u00 in ons prachtig lokaal op het eerste verdiep
in "Bizz 22" - Parklaan 22 in Turnhout

Neem de hoofdingang, de trap of de lift naar de eerste verdieping en volg "Art & Music Center"

Activiteiten

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 oktober 2021 om 20u00:

* Clubwerking
* Financiële toelichtingen
* Voorstellen
* Varia - rondvraag

Indien u voorstellen of ideeën heeft, gelieve deze schriftelijk aan Tony Poels te bezorgen of in de ideeënbus te deponeren, ten laatste op dinsdag 5 oktober 2022

Zaterdag 15 januari 2022: optreden op "Turnhout By Night"

Contacteer ons voor meer informatie:

ONZE BESTUURSLEDEN:


Voorzitter:

Herman Vanherck
GSM: 0495/31 65 76
e-mail: herman.vanherck@telenet.be


Ondervoorzitter:

Staf van Dun
GSM: 0495/72 00 75
e-mail: staf.van.dun@gmail.com


Secretaris:

Tony Poels
GSM: 0498/08 39 02
e-mail: tonypoels@telenet.be


Penningmeester:

Marc Engelen
GSM: 0475/94 20 00
e-mail: marcenmie@skynet.be


Feestcomité:

May Geudens
GSM: 0496/73 48 96
e-mail: geudens.may@telenet.be


Ere-dirigent:

Henri Dierckx
GSM: 0473/77 63 00


****


Webmaster:

Guy Spaepen
GSM: 0495/93 04 23
e-mail: info@smartsitesolutions.be© Koninklijke Accordeonclub Verbroedering Turnhout