Historiek

 


 

 

 Komt als “ DE TULDER VRIENDEN “ uit de startblokken in 1930 en noemt twee jaar later :

 “ HARMONIKA VERBROEDERING "

 
  In 1956 machtigt Z.M. de Koning de titel “ Koninklijke Maatschappij  te voeren en krijgt  officieel de benaming:

 

  KONINKLIJKE ACCORDEONCLUB  VERBROEDERING TURNHOUT

 

 Tot 1975 ligt het accent op stapmarsen allerlei, ook regelmatig  georganiseerd ten einde leden

ERE - en STEUNENDE , meestal houders van drankgelegenheden, met een bezoek te vereren.
 

Een stijlvolle optocht maar voor sommige minder stijlvol op de terugweg.

 

De activiteiten evoluêren door in verbond te treden met diverse muziekverenigingen,

 en kadert in het onderling deelnemen aan “ festivals “, 
ongeveer een tiental jaarlijks.


 

Ook zijn er optredens voor ouderlingen in meerdere tehuizen, vrouwengilden, culturele festiviteiten, huwelijken en

huwelijksjubilea zowel in de kerk als eventueel receptie.

 

 

De wekelijkse repetitie, sinds 1974 onder leiding van dirigent Henri Dierckx, wordt trouw door ongeveer

twintig muzikanten bijgewoond.